Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Od 1. júna do 3. júna 2015 sa v Budapešti uskutoční ďalšia študijná návšteva v rámci projektu „Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries". Hostiteľom je organizácia „Asociácia uvedomelých spotrebiteľov" (http://tudatosvasarlo.hu/english), ktorá vyšehradských partnerov oboznámi so svojou činnosťou v oblasti komunitou podporovaného poľnohospodárstva (CSA). Účastníci projektu sa oboznámia aj s novou iniciatívou, ktorá sa zameriava na poskytovanie cateringu z lokálnej produkcie (http://www.haziko.farm/en) a na záver navštívia aj komunitnú záhradu.

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Brno hostilo prvú štúdijnú návštevu projektu Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries project (Vytvárame odolné mestá: príležitosť pre mestské oblasti v stredoeurópskych krajinách).

Nadace Partnerství hostilo od 10. do 12. apríla 2015 prvú štúdijnú návštevu účastníkov vo vyšehradskom strategickom projekte (Vytvárame rezilientné mestá: príležitosť mestské oblasti v stredoeurópskych krajinách), ktorý je financovaný Medzinárodným vyšehradským fondom. Okrem českých partnerov sa stretnutia zúčastnili partneri z Poľska, Maďarska a Slovenska so zámerom zoznámiť sa s fungovaním Nadace Partnerství, identifikovať ich najlepšiu prax a zúčastniť sa pracovných stretnutí.

Projekt "Vytvárame rezilientné mestá: príležitosť mestské oblasti v stredoeurópskych krajinách" sa zameriava na podporovanie potravinovej nezávislosti cez miestne CSA iniciatívy, propagáciu rôznych foriem mestského záhradničenia, facilitáciu participácie verejnosti, vytipovanie a propagáciu príkladov dobrej praxe v týchto oblastiach. Pozornosť je zameraná aj na propagáciu na sociálnych médiách, organizovanie verejných worshopov a výmenných štúdijných pobytov.

Počas študijného pobytu predstavila Nadace Partnerství svoje programy trvalo udržateľného rozvoja a poskytla účastníkom prehliadku so sprievodom. Nadácia sídli v pasívnej budove, ktorá je pokrytá zelenou strechou. Celý areál tvorí Otvorená Záhrada, ktorá slúži ako vzdelávací priestor s mnohými interaktívnymi pomôckami a tie názorne demonštrujú základnú ekologickú dynamiku. V súčasnostiv jej susedstve vzniká mestská farma. Celý areál je situavaný v centre mesta a aktovity, ktoré Nadácia vyvíja, sú otvorené širokej verejnosti.

Partners

Main coordinator: FUNDACJA EKOROZWOJU FER
CZ partner: Nadace Partnerství
HU partner: Association of Conscious Consumers
SK partner: Utopia o.z.

Donor

The International Visegrad Fund (V4)

Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries

Nowadays, we are facing an unprecedented demographic shift. It is estimated, that by the year 2030, two-thirds of the world's population will live in cities. Urban areas are responsible for two-thirds of the world's energy consumption and 70 percent of global greenhouse gas emissions. Future thus brings enormous challenges for urban areas. Environmental education within the cities is of crucial importance. Building cities more sustainable and resilient could help to fight with economical issues (poverty, access to job), social issues (social exclusion or conflicts) and environmental issues (climate risks, pollution, biodiversity). Central topic that covers all of these issues is food production and access to local food.

The main aim of the project is to concentrate on ways how to stimulate and educate inhabitants of urban milieu to build local resilience. Building stronger and more adaptable resilient communities can help to adjust to the problems that urban areas increasingly face. The project provides an opportunity to mutually draw from participant's experience, inventing possible solution for currents and future problems and ivolve local citizens in direct actions.

Issues addressed during the project:

  • Economic improvements: building food independence with supporting local CSA
  • Environmental improvements – urban gardening
  • Social improvements: facilitation of public participation

Expected outputs of the project:

Workshops, study visits, working group meetings, project webpage with blog, Public Relations activities on social media, Publication: Guide - how to build local resilience